Azersu arıtma tesisleri

Grundfos klorlama konusundaki uzman bayisi Durko, Azersu tüm içme suyu arıtma tesislerini ve klorlama istasyonlarını kurdu.